Projekt Kvarteret Slaktaren

Här planerar vi byggnation av 45 hyreslägenheter med tillhörande parkering i källarvåning. Projektstart ej fastställd.