På gång just nu

Vår ambition är att växa och förvärva fler fastigheter för förvaltning, knyta kontakter med nya människor och bygga starkare relationer med våra befintliga hyresgäster. För detta krävs att vi arbetar proaktivt med att expandera vår fastighetsportfölj, kontinuerligt underhålla och förbättra våra fastigheter.

Här under På gång kan du läsa om våra nyligen utförda, pågående och framtida projekt. Det kan vara nyförvärv eller betydliga renoveringar av befintliga fastigheter, men även ibland nybyggnationer. 

I takt med att nya projekt blir aktuella informerar vi om projekten här. Läs även gärna mer om våra fastigheter.