Vår vision som fastighetsägare

Vi är ett lokalt företag som värnar om våra hyresgäster och våra fastigheter och om Varberg som stad.

Att trivas där man bor är viktigt och vi vill därför se till att våra fastigheter är i ett bra skick och att det är fint i anslutning till dem, med allt från renoveringar till utsmyckningar och annat som skapar en trivsam miljö.

Vi vill skapa bra och långsiktiga relationer med våra hyresgäster och strävar efter att alla ska trivas. För att uppnå detta arbetar vi efter ledord som ärlighet, lyhördhet, kvalitet och service. Vi mäter vår framgång i nöjda hyresgäster.

Lokalt engagemang för vårt Varberg

Vi vill att Varberg ska fortsätta vara den trevliga stad som den är idag och att det ska finnas bra förutsättningar för staden att utvecklas. Som en del av detta är vi verksamma i samarbetsgrupper som bland annat arbetar för att utveckla stadskärnan och göra det gynnsamt för handeln i centrum.  Exempel på detta är vi är delaktiga i samverkansgrupper med Varbergs kommun, Varberg Handel och Krögarföreningen samt delaktig i stadsutvecklingsprojekt. Vi är även med och sponsrar ett antal lokala föreningar. 

Läs gärna mer om vår sponsring och våra samarbeten här och våra utmärkelser