Professorn 6

Fastigheten Professorn 6 är en fastighet belägen mitt i Varbergs centrum. Fastigheten har 14 lägenheter fördelade på 1 stycken 1:or, 7 stycken 2:or, 3 stycken 3:or, 2 stycken 4:or och 1 stycken 6:or. Hiss saknas i fastigheten.
Professorn 6

Adress

Borgmästaregatan 5 och 7 och Kungsgatan 16

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se