Berget 7

Mitt i Varbergs centrum är fastigheten Berget 7 belägen. Berget 7 är en charmig, äldre fastighet som består av 10 lägenheter fördelade på 3 stycken 1:or, 3 stycken 2:or och 4 stycken 3:or. Hiss saknas i fastigheten.
Berget 7

Adress

Norrgatan 5 och 7 / Kungsgatan 14, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se