Valrossen 5 Södra

Fastigheten ligger i köpcenter området Lassabacka och består idag av 2 stycken lokaler med butiksverksamhet.
Valrossen 5 Södra

Adress

Birger Svenssons väg 11, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se