Spiran 3

Spiran 3 är belägen i centrala Falkenberg. Fastigheten består av 13 stycken butiks-, kontors-, vård- och banklokaler och ett parkeringsgarage med 89 tillhörande p-platser.
Spiran 3

Adress

Torggatan 1 , Nygatan 31 och Rörbäcksgatan 2, Falkenberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se