Slaktaren 15 och 16

Slaktaren 15 och 16 är en stor fastighet där det idag bedrivs butiksverksamhet. Här finns även 33 stycken parkeringsplatser som hyrs ut separat.
Slaktaren 15 och 16

Adress

Södergatan 26, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist, therese@martinssonsfastigheter.se