Sjöhästen 5 Södra

Sjöhästen 5 Södra är belägen i Lassabacka området. Fastigheten består av 2 stycken kontorslokaler 1 lagerlokal.
Sjöhästen 5 Södra

Adress

Birger Svenssons väg 8, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se