Sjöhästen 5 Norra

Fastigheten är belägen i Lassabacka området. Fastigheten består av en lokal där butiksverksamhet bedrivs.
Sjöhästen 5 Norra

Adress

Birger Svenssons väg 4, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se