Sjöelefanten 5 Norra

Fastigheten ligger i köpcenter området Lassabacka och består av butikslokaler.
Sjöelefanten 5 Norra

Adress

Birger Svenssons väg 11, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se