Prosten 5

Prosten 5 ligger i centrala Varberg och består av 4 stycken lokaler med butiks- och restaurangverksamhet.
Prosten 5

Adress

Kungsgatan 20 / Kyrkogatan 5, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se