Prosten 4

Prosten 4 ligger i centrala Varberg och består av 3 stycken lokaler med butiks-, frisör - och restaurangverksamhet.
Prosten 4

Adress

Borgmästaregatan 8, Kungsgatan 18, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se