Professorn 6

Professorn 6 är centralt belägen i Varberg och består av 5 stycken lokaler där det bedrivs butiks- respektive frisörsverksamhet.
Professorn 6

Adress

Borgmästaregatan 5 och 7, Kungsgatan 16 och Norrgatan 6

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se