Långtradaren 2

Långtradaren 2 är belägen i området Lugnet-rondellen. Fastigheten består av 2 kontorslokaler och 3 stycken lagerlokaler.
Långtradaren 2

Adress

Värnamovägen 8, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se