Lagmannen 20

Fastigheten Lagmannen 20 är belägen i centrala Varberg. I fastigheten finns 2 stycken lokaler där det idag bedrivs butiks-respektive frisörsverksamhet.
Lagmannen 20

Adress

Drottninggatan 12, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se