Körsbärsträdet 11

Fastigheten Körsbärsträdet 11 består i sin helhet av en lokal som bedriver butiksverksamhet. Fastigheten ligger i Lassabacka området.
Körsbärsträdet 11

Adress

Lindbergsvägen 1, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se