Köpmannen 11

Köpmannen 11 är centralt belägen i Varberg och består av 6 stycken kontors- och butikslokaler. I fastigheten finns även tekniklokaler.
Köpmannen 11

Adress

Kyrkogatan 7 och Kungsgatan 17, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se