Berget 7

Fastigheten Berget 7 som är belägen i centrala Varberg består av frisör-, restaurang- och butiksverksamhet. Antal lokaler är 6 st.
Berget 7

Adress

Norrgatan 5-7 / Kungsgatan 14, Varberg

Fastighetsskötare:

Anders Johansson, anders@martinssonsfastigheter.se

Mikaela Helmersson, mikaela@martinssonsfastigheter.se

Hyresavisering:

Therese Rindekvist,  therese@martinssonsfastigheter.se