Så skickar du faktura till Martinssons Fastigheter

Martinssons Fastigheter vill säkerställa att hanteringen av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön. Därför vill vi att ni som leverantör till bolag inom Martinssons Fastigheter koncernen skickar e-faktura eller pdf-faktura. 

Så skickar du faktura till bolag inom Martinssons Fastigheter koncernen

Faktureringsadressen är olika beroende på vilket bolag ni fakturerar. För att vi ska kunna hantera fakturan och betala den i tid så måste fakturan märkas med fastighet och beställarens namn. Vid projekt ska även projektet anges och om det är en lägenhet eller en lokal.

Nedan kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till våra respektive bolag.

Faktureringsadress Berget i Varberg AB

Faktureringsadress Brebo KB

Faktureringsadress Familjen Martinssons Fastighets AB

Faktureringsadress Lagmannen

Faktureringsadress Maj-Britt Martinsson AB

Faktureringsadress Påskberget i Varberg AB

Faktureringsadress Rantzauklippan AB

Faktureringsadress Subbeberget AB

Faktureringsadress Varberg Sjöhästen AB

Faktureringsadress Vårdkaseberget AB

Kontakta oss om ni har några frågor!